ŠPILBERK pohledem výtvarníků

25.02.2020

Stanislav Sedláček - Jaroslava Fišerová - Libor Sigmund - Stanislav Drápal - Jan Bružeňák  |  Podporujeme studenty uměleckých škol - výstava je projektem Lenky, studentky Střední školy uměleckomanažerské  |  výtěžek z dobrovolého vstupného je pro nadaci Modrý hroch.