Gabriel BARDON | Brain OFF | 1.6.-30.6.2022

25.05.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy BRAIN OFF Gabriela Bardona ve středu 1. června od 18 hodin v Art Gallery Brno na Veveří 8. Všestranně zaměřený Gabriel Bardon (*1980) inklinuje především k prostorovému vyjádření, v nyní prezentovaném souboru však představí pro něj méně typickou polohu své aktuální malířské tvorby. V ní stejně jako ve své sochařské práci a prostorových objektech nachází možnosti vyjádření svého charakteristického tématu polarity a střetu přítomného světa s iracionálním. Abstraktními výrazovými prostředky dosahuje v živé malbě působivého kontrastu, v němž se odráží autorovo dosavadní tvůrčí úsilí při hledání čistoty formy.

Název výstavy BRAIN - OFF tak odkazuje nejen na určité paradigma Gabrielova vnímání světa, ale naznačuje i touhu umělce následovat pro něj novou výzvu. Vydat se cestou více intuitivního a spontánního přístupu, poddat se okouzlení z prožitku procesu tvorby jako takové a dát tak prostor pro vyjádření toho, co nás možná přesahuje. Organický proud asociací i prvky připomínající spíše mimozemské entity - jako by setkání s tvorbou Gabriela Bardona byla právě oněmi introspektivními zastaveními se v čase, kdy cesta do nitra může vést k poznání směřujícímu až na samou hranici vnímané reality.

Výstavu zahájí Soňa Novotná a jazzový kytarista Milan Kašuba doprovodí událost svým hudebním vystoupením.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Výstava bude prodejní 1.6.-30.6.22